புதன், நவம்பர் 24, 2010

நினைவுகள்

அடுப்பில் , கவனிக்கவும் gas stove அல்ல; விறகடுப்பு; அதில் ஒரு பெரிய பாத்திரம்-அதில் 3/4 பங்கு தண்ணீர்; கீழே ஒரு உருலிப் பாத்திரத்தில் நீரில் ஊறும் புழுங்கல் அரிசி; இந்த இடத்தில் ஒரு சிறிய flashback-
சமையல் அறை, சமையல் ரூம் ,அடுக்களை என பலவிதமாக சொல்லப்படும் சோறாக்கும் ஒரு இடம். 90% பெண்களின் வாழ்விடம்!!!!!! முந்திய நுற்றாண்டுகளில் கொஞ்சம் இருட்டாக இருப்பது இவ்வறையின் முக்கிய விதி. இதற்கு அருகில் ஒரு சிறிய உக்கிராண அறை. அதாவது இன்றைய STORE ROOM. அதுவும் இருட்டறைதான்;அங்கு வருடத்திற்கு தேவையான அளவு கவனமாக செய்யப்பட்ட ஊறுகாய் வகைகள் இருக்கும் பெரிய, பெரிய ஊறுகாய் ஜாடி என்று கூறப்படும் பீங்கான் ஜாடிகள்[ always dull brown colour body with white lid?????????????]மாக்கல் சட்டிகள் எனப்படும் கனமான shapes[என்னவென்று சொல்வதம்மா ]பிசுக்குப் பிசுக்கு எண்ணை சாடிகள் with செக்கில் ? ஆட்டி வந்த எண்ணைகள், எடுப்பதற்கு அகப்பைகள் என்று சொல்லப்படும் குழிவான கரண்டிகள் with நீளமான கைபிடிகள்[பித்தளை அல்லது மரத்தால் செய்யப்பட்டவை] அந்தகால STORAGE CONTAINERS ஆக பயன்பட்ட சதுர வடிவான மூடியுடன்இருக்கும் மீடியம் சைஸ் தகர டின்கள், பெரும்பாலும் பித்ததளைச் சாமான்கள், இரும்பு வடச் சட்டிகள், கெட்டி அலுமினியப் பாத்திரங்கள், அரிசி சாக்குகள்[கோணி] என்பது பொதுவான பொருட்கள். கொஞ்சம் எவர்சில்வர் பாத்திரங்கள் இருக்கும். மற்றொரு சுவாரசியமான செய்தி சாதாரண எவர்சில்வர் பாத்திரங்களை விட இன்றைய விலைமிகுந்த வெள்ளி சாமான்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் almost எல்லோர் வீட்டிலும் சாதாரணமாகப் பயன் படுத்தப்பட்டது. VOOOOOOOOOW
தொடரும்

கருத்துகள் இல்லை: