வெள்ளி, டிசம்பர் 31, 2010

புத்தாண்டே வருக!!!

இனிய புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்
கடந்த வருடம் நடந்தவை நடந்து முடிந்தவை;
இன்று புதிதாய்ப் பிறந்தோம் என நினைப்போம்;
கடந்தகால தவறுகளை படிப்பினையாகக் கொள்வோம்;
நிகழ்கால செயல்களை முறைப் படுத்துவோம்;
நல்லவைகளையே நினைப்போம்;
அல்லாதவைகளை விலக்குவோம்;
சலனங்களையும், சஞ்சலங்களையும் தூக்கிப் போடுவோம்;
உறுதிகொண்ட நெஞ்சினராய் உலாவுவோம்;
பகுத்தறியும் அறிவினைப் பெறுவோம்;
நல்லதொறு இலக்கினை நோக்கிப் பயணிப்போம்;
வாழ்வின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வோம்;
அன்பும், அறிவும், பாசமும், நேசமும், பண்பும், பணிவும், கருணையும் உடைய ஒரு மனிதனாய் வாழ உறுதி கொள்வோம்.

கருத்துகள் இல்லை: