சனி, டிசம்பர் 06, 2008

ஒரு உள்ளத்தின் குமறல்

ஹாலை நிறைக்கும் சோபா செட்டுகள்
ஹாயாக பார்க்க வண்ணத் தொலைக்காட்சி
நளினமாக சமைக்க மைக்ரோவேவ் அவென்
உல்லாசமாக உலா வர ஏசி கார்
கால மாற்றத்தின் சாட்சியாய் கணினி
அத்தனையும் உண்டிங்கு வீட்டில்
ஆனாலும் நிறைவில்லை மனதில்!
பத்து வயதில் பட்டாம் பூச்சி பிடித்து ,
கண்ணா மூச்சி ஆடி,
கட்டவிழ்த்த கன்றுக் குட்டியாய்,
துள்ளித் திரிந்த சந்தோசம் அப்போது:
காகம் போல் கூடி வாழ்ந்தது அக்காலத்தில்:
விருந்தோம்பலே அறியாக் குழந்தைகள் இக்காலத்தில்
எத்தனை கொட்டிக் கொடுத்தாலும்
திரும்பாது அவ்வாழ்க்கை ................
நிறைவான சந்தோசம் அப்போது
நிஜமான சந்தோசமில்லை இப்போது
பாவமாய் குழந்தைகள்!
பாரம் சுமக்கின்றனர்
அநாதரவாய் பெற்றோர்
அன்பு தேடுகின்றனர்
வருமா அந்த
வசதிகளற்ற ஆனந்த வாழ்க்கை?