வியாழன், ஜனவரி 13, 2011

vanga pesalam


நான் browsing பண்ணிட்டு இருக்கும் போது 'வாங்க பேசலாம் 'என்ற இந்த பகுதியை பார்க்க நேரிட்டது. இதில் பேசப்படுவது இன்றைய கால கட்டத்தில் பரவலாக காணப்படும் ஒரு முக்கியமான விசியம்; இன்று பலராலும் அனுபவிக்கப் படுவது. இதோ உங்கள் பார்வைக்கு----

கருத்துகள் இல்லை: