புதன், ஆகஸ்ட் 24, 2011

பாதம்


பாதம்

புவியின் 360° சுற்றுவட்டப்பாதை 108 பாதங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஒவ்வொரு மாதமும் 9 பாதங்கள் அடங்கியவை.
ஒவ்வொரு விண்மீனும் நான்கு பாதங்கள் கொண்டவை. 
அவை குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தின் முதலாம் பாதம், இரண்டாம் பாதம், 
மூன்றாம் பாதம், நான்காம் பாதம் எனக் குறிப்பிடப் படுகின்றன
.ஒவ்வொரு பாதமும் 3 பாகை, 20 பாகைத்துளிகள் (நிமிடவளைவுகள்).
 இதன் மூலம் இராசிச் சக்கரம் (ஓரை வட்டம்) 
27 X 4 = 108 பாதங்களாக வகுக்கப்படுகின்றன. 
இதிலிருந்து இராசிச் சக்கரத்திலுள்ள 12 இராசிகள் (ஓரைகள்) 
ஒவ்வொன்றும் 9 பாதங்களை அல்லது 
2-1/4 நட்சத்திரங்களைக்கொண்ட 30 பாகைகளை அடக்கியுள்ளது.

அட்டவணை 

கீழேயுள்ள அட்டவணை நட்சத்திரங்களையும், பாதங்களையும், 
அவற்றோடொத்த இராசிகளையும்
 சூரியன் அந்த இராசிகளில் உள்ள மாதங்களையும் 
காட்டுகின்றது.

நட்சத்திரம்பாதம்இராசிஇராசிக்கான தமிழ் மாதம்
1. அச்சுவினிமுதலாம் பாதம்மேடம்சித்திரை
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
2. பரணிமுதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
3. கார்த்திகைமுதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்இடபம்வைகாசி
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
4. ரோகிணிமுதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
5. மிருகசீரிடம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்மிதுனம்ஆனி
நான்காம் பாதம்
6. திருவாதிரைமுதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
7. புனர்பூசம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்கர்க்கடகம்ஆடி
8. பூசம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
9. ஆயிலியம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
10. மகம்முதலாம் பாதம்சிங்கம்ஆவணி
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
11. பூரம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
12. உத்தரம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்கன்னிபுரட்டாசி
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
13. அத்தம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
14. சித்திரைமுதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்துலாம்ஐப்பசி
நான்காம் பாதம்
15. சுவாதிமுதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
16. விசாகம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்விருச்சிகம்கார்த்திகை
17. அனுஷம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
18. கேட்டைமுதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
19. மூலம்முதலாம் பாதம்தனுமார்கழி
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
20. பூராடம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
21. உத்திராடம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்மகரம்தை
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
22. திருவோணம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
23. அவிட்டம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்கும்பம்மாசி
நான்காம் பாதம்
24. சதயம்முதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
25. பூரட்டாதிமுதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்மீனம்பங்குனி
26. உத்திரட்டாதிமுதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்
27. ரேவதிமுதலாம் பாதம்
இரண்டாம் பாதம்
மூன்றாம் பாதம்
நான்காம் பாதம்


கருத்துகள் இல்லை: