புதன், ஜூன் 15, 2011

புதிய ஆடை அணிய நல்ல நாட்கள்

சனிக்கிழமையில் அணிந்தால் அழுக்கு ஆகும்.

ஞாயிறு அணிந்தால் நோய் வரும்.

திங்கட் கிழமை அணிந்தால் நீரில் நனைந்து கொண்டே இருக்கும்.

புதன்கிழமை அணிந்தால் கிழிந்து விடும்.

செவ்வாய் அணிந்தால் குற்றமில்லை.

வியாழக்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை அணிந்தால் சகல விதமான நன்மை

ஏற்படும்.

இதெல்லாம் நான் அனுபவத்தில் அறிந்தது இல்லை.

ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன்; எனக்கும் ஆச்சிரியம் தான்.

ஆடை அணியக்கூட நாள் பார்க்க வேண்டும் என்பதே எனக்கு

இப்போதுதான்  தெரிகிறது.

சரி; இனிமேல் இது மாதிரியே செய்து பார்ப்போம்.

நல்லது நடக்கும் என்று நம்புவோம்.

கருத்துகள் இல்லை: