வியாழன், நவம்பர் 27, 2008

பெண்

ஆறு வயதில் ஆசிரியர் ஆக நினைத்தேன். பத்து வயதில் பொறியாளர் ஆக நினைத்தேன்! பதினாறாவது வயதில் மருத்துவர் ஆக நினைத்தேன். ஆனால் இன்று .............? என் வீட்டுக் குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஆசிரியர் ஆகி விட்டேன். என் வீட்டில்லுள்ள பழுதடைந்த பொருள்களுக்கு பொறியாளர் ஆகி விட்டேன். என் வீட்டில்லுள்ள நோய்வாய்ப் பட்டவர்களுக்கு மருத்துவர் ஆகி விட்டேன். மொத்தத்தில்............... இனிய இல்லத்தரசி ஆகி விட்டேன்.

கருத்துகள் இல்லை: