வியாழன், நவம்பர் 27, 2008

இரக்க மனசு

முல்லைக்கொடி படர்திருந்த ஜன்னல் கதவை மூட மனது வரவில்லை; போர்வையில் நடுங்கி கொண்டிருந்தாள் முதியோர் இல்லத்தில் கிழவி

கருத்துகள் இல்லை: